กันสาดดีไลท์

   กันสาดดีไลท์ ผลิตจาก GRP (Glass Reinforced Polyester) ซึ่งเป็นวัสดุคุณภาพสูง ลิขสิทธิ์เฉพาะจากแอมเพิลไลท์ ประเทศออสเตรเลีย
   กันสาดดีไลท์ให้แสงธรรมชาติส่องผ่านเข้าสู่ภายในบ้านหรืออาคาร พร้อมเพิ่มความสวยงามและทันสมัยในบริเวณที่ต้องการ เช่น กันสาดหน้าบ้านโรงจอดรถ หรือส่วนอื่นๆที่ต้องการแสงสว่าง

 

  
     
Current Pageid = 1