กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite

การยื่นออกมาของตัวโครงสร้างและแผ่นยื่นออกมามากที่สุดจำนวนที่เมตร

lg--img-thum
View 4,050

กันสาดระยะยื่นมาตรฐาน ไม่ควรเกิน 2.5 เมตร โครงสร้าง และแผ่นสามารถยื่นได้ด้วยตัวมันเองไม้ต้องมีเสาค้ำ นอกจากถ้าโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้เสาค้ำ เนื่องจากไม่สามารถรับน้ำหนักโครงสร้างเหล็กและแผ่น

ย้อนกลับ

คำถามที่พบบ่อย

img-thum
ขนาดเหล็กมาตรฐานที่ใช้ทำโครงกันสาด เลือกอย่างไร
View 4,117

เหล็กมาตรฐานใช้ทำโครงกันสาด เหล็กกล่องขายตามท้องตลาด ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว สำหรับตัวโครงสร้าง ส่วนระยะแปใช้เหล็กขนาด 1 นิ้ว ทาสีเหล็กด้วยสีกันสนิมแล้วจึงทาสีตามลูกค้าต้องการ...

img-thum
กันสาดดีไลท์ สามารถดัดโค้งได้หรือไม่
View 2,209

การดัดโค้งของกันสาดดีไลท์ รุ่นลอนคลื่น สามารถดัดโค้งได้มากที่สุดรัศมีไม่ต่ำกว่า 1 เมตร (ไม่จำเป็นต้องขึ้นรูปโม)...

img-thum
การติดตั้งกันสาดดีไลท์ต้องมีระยะแปห่างกันเท่าไร
View 2,662

วางระยะแปสำหรับมุงกันสาดดีไลท์ รุ่นลอนคลื่น ระยะแปอยู่ที่ 75 ซม. และดีไลท์ รุ่นลอนเรียบ ระยะแปอยู่ที่ 100 ซม. จะช่วยให้ประหยัดเหล็กสำหรับทำแปมากว่าวัสดุกันสาดประเภทอื่นๆ...