กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)
ลานซักล้าง, หลังคากันสาดลานซักล้าง, หลังคากันสาดดีไลท์ลานซักล้าง, กันสาดดีไลท์ลานซักล้าง, ซักล้าง ,หลังคาลานซักล้างไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง, หลังคาดีไลท์ลานซักล้างทึบแสงดีไลท์, หลังลานซักล้างD-Lite, หลังคากันสาดดีไลท์ที่ลานซักล้าง, หลังคากันสาดดีไลท์, หลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง, ดีไลท์ลอนเหลี่ยม, ดีไลท์ล