กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite
ลานเอนกประสงค์, หลังคากันสาดดีไลท์ลานอเนกประสงค์, ลานเอกเนกประสงค์ดีไลท์, หลังคาลานอเนกประสงค์ไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง, หลังคาดีไลท์ลานอเนกประสงค์ทึบแสงดีไลท์, หลังคาลานอเนกประสงค์D-Lite, หลังคากันสาดดีไลท์ที่เป็นลานอเนกประสงค์, หลังคากันสาดดีไลท์, หลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสงและทึบแสง