กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)
หลังคากันสาดดีไลท์, หลังคาดีไลท์สระว่ายน้ำ, หลังคาสระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง, หลังคาดีไลท์สระว่ายน้ำทึบแสงดีไลท์, หลังสระว่ายน้ำD-Lite, หลังคากันสาดดีไลท์ที่สระว่ายน้ำ, ติดตั้งหลังคากันสาดดีไลท์, หลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสงและทึบแสง, ดีไลท์ลอนเหลี่ยม, ดีไลท์ลอนคลื่น, รุ่นกรองแสงและรุ่นกันร้อน