กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)
หลังคากันสาดดีไลท์, หลังคาดีไลท์หน้าต่าง, หลังคาหน้าต่างไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง, หลังคาดีไลท์หน้าต่างทึบแสงดีไลท์, หลังหน้าต่างD-Lite, หลังคากันสาดดีไลท์ที่หน้าต่าง, หลังคากันสาดดีไลท์, หลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสงและทึบแสง, ดีไลท์ลอนเหลี่ยม, ดีไลท์ลอนคลื่น, รุ่นกรองแสงและรุ่นกันร้อน, ผลิตแผ่นดีไลท์