กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite
หลังคากันสาดดีไลท์, หลังคาดีไลท์อาคารสำนักงาน, หลังคาอาคารสำนักงานไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง, หลังคาดีไลท์อาคารสำนักงานทึบแสงดีไลท์, หลังอาคารสำนักงานD-Lite, หลังคากันสาดดีไลท์ที่อาคารสำนักงาน, หลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสงและทึบแสง, ดีไลท์ลอนเหลี่ยม, ดีไลท์ลอนคลื่น, รุ่นกรองแสงและรุ่นกันร้อน, แผ่นดีไลท์