กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite

คนรักบ้านต้องรู้ กันสาดดีไลท์ของแท้หรือเลียนแบบ

lg--img-thum
View 715

           3, 5, 7, 9 เห็นตัวเลขแล้วใช่ทฤษฎีความรักหรือไม่นะ...? ถ้าเปรียบตัวเลขเหล่านี้เป็นเวลาใช้พิสูจน์ความรัก ความเอาใจใส่ ที่มีให้ต่อกัน ไม่ว่าความรักของคู่รัก ความรักในครอบครัว หรือความรักที่มีให้กับบ้านที่เรารัก การติดกันสาดให้กับบ้านก็เปรียบได้กับการเติมเต็มความรักความเอาใจใส่ และการเลือกใช้วัสดุชั้นดีก็เปรียบได้กับการแสดงถึงความห่วงใยต่อคนในบ้าน สัตว์เลี้ยง หรือสิ่งของที่มีค่า 

ดังนั้นถ้าคุณเลือกใช้วัสดุกันสาดคุณภาพแย่ ติดไม่กี่ปีเกิดตะไคร่ดำจับตัว  แผ่นขยายตัวจนโก่งงอ ถึงขั้นเลวร้ายที่สุดน้ำรั่วเวลาฝนตก ปัญหาเหล่านี้จะต้องไม่เกิดกับบ้านที่เรารัก  

เรามีปัญหากันสาดจากบ้านหลังหนึ่งสอบถามเข้ามาที่กันสาดดีไลท์ เจ้าของบ้านเกิดข้อสงสัยต่อเติมกันสาดหน้าบ้าน และกันสาดลาดอเนกประสงค์ข้างบ้าน ต่อเติมกันสาดพร้อมกันทั้ง 2 จุด โดยใช้ผู้รับเหมารายเดียวกัน ที่สำคัญเลือกใช้วัสดุชนิดเดียวกันโดยย้ำกับช่างผู้รับเหมา “ต้องเป็นกันสาดดีไลท์เท่านั้น” เวลาผ่านเข้าปีที่ 7  ถึงมารู้ว่าวัสดุหน้าตาดูคล้าย สีแผ่นที่ใกล้เคียงกัน ไม่ใช่ กันสาดดีไลท์ ลอนคลื่น สีชา แต่กลับถูกช่างหลอกด้วยการติดตั้งกันสาดที่เลียนแบบลอน และสี ให้กับเจ้าของบ้าน 

เปรียบเทียบระหว่างกันสาด 2 จุดที่ติดตั้งพร้อมกัน 

กันสาดลานอเนกประสงค์ ติดด้วยกันสาดโพลีคาร์บอเนต ผิวส้ม สีชา เกิดปัญหาคราบสกปรกสะสม แผ่นโก่งตัว แผ่นพริ้ว และตามมาด้วยน้ำฝนรั่วในที่สุด   กันสาดหน้าบ้าน ติดด้วยกันสาดดีไลท์ ลอนคลื่น สีชา ไม่เกิดครบสกปรก แผ่นไม่พริ้ว ไม่โก่งตัว ไม่เกิดปัญหาการรั่วของน้ำฝน  อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อีกหลายปี