กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite

วิวัฒนาการการเลือกใช้วัสดุทำกันสาด

lg--img-thum
View 2,068

 ‘กันสาด’ ในความหมายของการออกแบบบ้าน หมายถึงชายคาอันแรกของตัวบ้านมีไว้ป้องกันฝนและกันแดด มีลักษณะเป็นหลังคามีความลาดเอียงเฉียงๆ ยื่นออกมาจากตัวบ้าน การออกแบบกันสาดในประเทศไทย มีวิวัฒนาการให้เห็นได้ตั้งแต่เรือนไทยโบราณจนถึงบ้านสมัยใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งกันสาดเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่นิยมมากๆ ในประเทศแถบร้อนชื้นที่มีทั้งแดดและฝนตกชุก 

การต่อเติมกันสาดมักจะเกิดขึ้นด้วยเหตุที่ว่าฟังก์ชั่นของพื้นที่ใช้สอยนอกตัวบ้านเดิมตรงไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง จนเกิดฟังก์ชันความต้องการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาภายหลัง เช่น พออยู่ๆ ไปแดดส่องเข้าหน้าบ้านร้อนอยู่ไม่ได้  หรือทุกครั้งที่ฝนตกจะสาดเข้าบ้านจนเปียกชุ่ม หรือซื้อรถใหม่มาไม่มีที่ร่มสำหรับจอดรถจึงต้องต่อเติมกันสาด

วิวัฒนาการของกันสาด

จากอดีตเรือนไทยโบราณที่ใช้กระเบื้องดินเผาในการทำกันสาด >> สู่ยุคสังกระสีลอน >>ส่งต่อด้วยกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ เห็นได้ว่าการใช้วัสดุมุงกันสาดในอดีตมักใช้วัสดุที่ทำหลังคามาทำกันสาดด้วยเทคโนโลยีการผลิตและวัสดุภัณฑ์ที่มีข้อจำกัด  วัสดุเหลานี้จะต้องใช้โครงสร้างที่แข็งแรง แป และจันทัน มีความถี่สูง เพื่อรับน้ำหนักของแผ่น รูปลักษณะของกันสาดจึงเป็นโครงสร้างทึบตัน