gtag('config', 'UA-73064029-1');

หน้าร้อนก็นอนสบาย

lg--img-thum
View 826

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ วันที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา เป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทย มีดวงอาทิตย์อยู่เกือบตรงศรีษะในเวลาเที่ยงวัน ทำให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่ 

• อุณหภูมิอากาศตอนกลางวันอยู่ระหว่าง 35-40 องศาเซลเซียส ความชื้นในอากาศ 50-70%RH

• ตอนกลางคืนอยู่ประมาณ 28-35  องศาเซลเซียส ความชื้นในอากาศ 70-90%RH

โดยทั่วไปคนเราจะรู้สึกสบายที่เรียกว่า “สภาวะอยู่สบาย” เมื่ออุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 22-27 องศาเซลเซียส ความชื้นในอากาศ 20-75%RH  ซึ่งสภาพอากาศบ้านเราไม่อยู่ในช่วงดังกล่าว ทำให้รู้สึกไม่สบายตัว การเปิดรับลมเพื่อการสร้างความรู้สึกสบายโดยอาศัยลมประจำทิศที่จะพัดมาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ในช่วงฤดูร้อน บ้านควรเปิดรับลมในทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ แต่ควรมีการปรับสภาพแวดล้อมให้อุณหภูมิลดลงก่อนด้วยการสร้างร่มเงา ปลูกหญ้า ต้นไม้ หรือมีสระน้ำ เพื่อให้ลมพัดพาอุณหภูมิที่เย็นลงแล้วเข้ามาสร้างความสบายภายในบ้านแต่ถึงอย่างไรทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเป็นทิศที่รับอิทธิพลจากแสงแดดเฉลี่ยมากที่สุดตลอดทั้งปี ดังนั้น บ้านควรหลีกเลี่ยงการทำผนังในทิศทั้งสองหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรติดกันสาดบังแสงแดด และความร้อนที่สาดเข้าตัวบ้าน โดยเลือกกันสาดประเภททึบแสงอย่าง กันสาดตราดีไลท์ รุ่นกันร้อน (กันสาดทึบแสง) ที่มีคุณสมบัติเด่นในการกันแสงแดด และป้องกันรังสี UV ได้มากกว่า 99% จึงสร้าง “สภาวะอยู่สบาย” แม้หน้าร้อนก็นอนสบายได้


ย้อนกลับ

ข้อแนะนำการแต่งบ้านและกันสาด

img-thum
เพิ่มรสนิยมให้กับบ้านด้วย กันสาดตราดีไลท์
View 25

เพิ่มรสนิยมให้กับบ้านด้วย “กันสาดตราดีไลท์”บ้านสวย ย่อมสะท้อนตัวตนของเจ้าของบ้าน และองค์ประกอบต่างๆของบ้านบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ และรสนิยมเฉพาะตัวของผู้อยู่อาศัย ดังนั้นการเลือกวัสดุที่มีคุณภาพดี มาตรฐานส...

img-thum
หมดปัญหากันสาดรั่วด้วย 3 ปัจจัยที่ควรรู้
View 150

ช่างกันสาดติดกันสาดตราดีไลท์แล้วรั่ว....เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยมาก เพราะด้วยกันสาดตราดีไลท์คือไฟเบอร์กลาสผลิตจากเรซิ่นขึ้นรูปประสานความแข็งแรงด้วยใยแก้ว จึงมีโอกาสรั่วที่แผ่น 0.01 % และกันสาดตราดีไลท์...

img-thum
วิวัฒนาการการเลือกใช้วัสดุทำกันสาด
View 171

 ‘กันสาด’ ในความหมายของการออกแบบบ้าน หมายถึงชายคาอันแรกของตัวบ้านมีไว้ป้องกันฝนและกันแดด มีลักษณะเป็นหลังคามีความลาดเอียงเฉียงๆ ยื่นออกมาจากตัวบ้าน การออกแบบกันสาดในประเทศไทย มีวิวัฒนาการให้เห็นไ...