กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite

หน้าร้อนก็นอนสบาย

lg--img-thum
View 2,093

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ วันที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา เป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทย มีดวงอาทิตย์อยู่เกือบตรงศรีษะในเวลาเที่ยงวัน ทำให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่ 

• อุณหภูมิอากาศตอนกลางวันอยู่ระหว่าง 35-40 องศาเซลเซียส ความชื้นในอากาศ 50-70%RH

• ตอนกลางคืนอยู่ประมาณ 28-35  องศาเซลเซียส ความชื้นในอากาศ 70-90%RH

โดยทั่วไปคนเราจะรู้สึกสบายที่เรียกว่า “สภาวะอยู่สบาย” เมื่ออุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 22-27 องศาเซลเซียส ความชื้นในอากาศ 20-75%RH  ซึ่งสภาพอากาศบ้านเราไม่อยู่ในช่วงดังกล่าว ทำให้รู้สึกไม่สบายตัว การเปิดรับลมเพื่อการสร้างความรู้สึกสบายโดยอาศัยลมประจำทิศที่จะพัดมาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ในช่วงฤดูร้อน บ้านควรเปิดรับลมในทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ แต่ควรมีการปรับสภาพแวดล้อมให้อุณหภูมิลดลงก่อนด้วยการสร้างร่มเงา ปลูกหญ้า ต้นไม้ หรือมีสระน้ำ เพื่อให้ลมพัดพาอุณหภูมิที่เย็นลงแล้วเข้ามาสร้างความสบายภายในบ้านแต่ถึงอย่างไรทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเป็นทิศที่รับอิทธิพลจากแสงแดดเฉลี่ยมากที่สุดตลอดทั้งปี ดังนั้น บ้านควรหลีกเลี่ยงการทำผนังในทิศทั้งสองหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรติดกันสาดบังแสงแดด และความร้อนที่สาดเข้าตัวบ้าน โดยเลือกกันสาดประเภททึบแสงอย่าง กันสาดตราดีไลท์ รุ่นกันร้อน (กันสาดทึบแสง) ที่มีคุณสมบัติเด่นในการกันแสงแดด และป้องกันรังสี UV ได้มากกว่า 99% จึงสร้าง “สภาวะอยู่สบาย” แม้หน้าร้อนก็นอนสบายได้


ย้อนกลับ

แนะนำแต่งบ้าน/กันสาด

img-thum
กันสาดโพลีคาร์บอเนตเลือกแบบไหนดี
View 194

        หลังคากันสาดโปร่งแสง PolySky ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูง ใสเหมือนกระจกหนา 3 มม. ยกระดับความงามอย่างมีเอกลักษณ์สร้างความโดดเด่นที่เหนือกว่าให้กับบ้านที...

img-thum
บ้านที่ดีทำให้สุขภาพดีต้องมีลักษณะอย่างไร
View 192

        บ้าน...นอกจากความแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย บ้านที่ถูกสุขลักษณะก็ส่งผลดีต่อทุกคนในบ้านเช่นกัน บ้านควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ร้...

img-thum
ทำไมควรเลือกใช้แผ่นดีไลท์กับงานหลังคากันสาด
View 702

            ส่วนต่อเติม เป็นส่วนที่ก่อสร้างเพิ่มออกมาจากตัวบ้านหลัก ไม่ว่าจะงานต่อเติมกันสาดหน้าบ้าน กันสาดที่จอดรถ หรือต่อเติมครัวหลังบ้าน ส่วนต...