กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite
D-Lite Ridge

D-Lite Ridge 2 in 1

D-Lite Ridge 2 in 1

D-Lite Ridge 2 in 1 translucent canopy is manufactured from highly quality and special formulated GRP (Glass Reinforced Polyester) by Ampelite Australia. D-Lite Ridge allows natural light go into the building incorporated with standing-seam system providing leak-proof.

D-Lite Ridge 2 in 1 offers trendy style and high load resistance. D-Lite Ridge is suitable for front or siding conopy, car park, swimming pool cover and other areas where natural light and modern canopy designed is required.

D-Lite Ridge 2 in 1 translucent


D-Lite Ridge 2 in 1 translucent

D-Lite Ridge 2 in 1 opaque


D-Lite Ridge 2 in 1 opaque

f

Benefit

Provide UV protection more than 99 %
Provide UV protection
more than 99%
There are both insulation and polarize filter available.
There are both
insulation and polarize
filter available.
They meet the standard of Thai Industrial Standards Institute.
They meet the standard of Thai Industrial Standards Institute.
Let natural light into building and provide superior light diffusion Create modern image to house or building
Let natural light into building and provide superior light diffusion Create modern image to house or building
Transmission light as the natural color
Transmission light as
the natural color
There will be no leakages, fractures, crooked and lichen
There will be no leakages, fractures, crooked and lichen
Composition of D-Lite sheet Installation D-Lite Ridge Fibreglass sheeting
Product Information
Product Information
Cover width 1 m.
Standard Length 6 and 12 m.
Thickness 1.5 mm.
Minimum Curve Radius 4 m.
Weight 2,400 gsm.
Minimum Roof Slope 5
Maximum Overhang 10 cm.
Maximum Span 100 cm.
Height including accessories 22 mm.

Standard Color

Code : DT1 สีฟ้าคราม
Code : DT1Opal Blue
Code : DT2 สีชา (Bronze)
Code : DT2 Bronze
Code : DT3 สีเทาดำ (Dark Grey)
Code : DT3Dark Grey
Code : DT4 สีเทาอัลลอยด์
Code : DT4Alloy Grey

Comperison

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ กันสาดดีไลท์ ลอนเรียบ 2 in 1 เมทัลชีท ไวนิล โพลี่คาร์บอเนต
สีมาตรฐาน รุ่นกรองแสงมีให้เลือก 2 สี และรุ่นกันร้อนมีให้เลือก 3 สี สีหลากหลาย 3 สี สีหลากหลาย
การกระจายแสง ช่วยกระจายแสงเป็นธรรมชาติ สร้างบรรยากาศที่ดี มืดทึบ แสงไม่ผ่าน มืดทึบ แสงไม่ผ่าน ไม่กระจายแสงและถ่ายแสงไม่เป็นธรรมชาติ
ระยะแป 100 ซม. ช่วยทำให้ประหยัดโครงสร้าง 100 ซม. 50 ซม.สำหรับสีขาวและ 30 ซม.สำหรับสีอื่นๆ ทำให้สิ้นเปลืองโครงสร้างมาก 100 ซม.
การสะสมคราบสกปรก มีฟิล์มเคลือบ ทำให้ไม่เกิดคราบสกปรก เป็นสนิม ไม่มีฟิล์มเคลือบ เหลืองง่าย ทำความสะอาดยาก กรอบแตกเป็นตะไคร่น้ำ
การขยายตัวในอุณหภูมิที่แตกต่าง 0-40°C (ความยาว 6 ม.) 7.2 มม. 2.88 มม. 15.1 มม. ขยายตัวมาก แผ่นบิดงอรั่วซึม 15.6 ติดตั้งโดยยิงสกรูยึด แผนแตกเมื่อขยายตัว
การรับประกันสินค้า 15 ปี ระบุชัดเจนเป็นเอกสาร แล้วแต่ผู้ผลิต ไม่ชัดเจน และไม่มีเอกสารรองรับ ไม่ชัดเจน และไม่มีเอกสารรองรับ
ความกว้างแผ่น กว้าง 1000 มม. ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย กว้าง 700 มม. กว้าง 125 และ250 มม. ติดตั้งยากใช้เวลานาน กว้าง 1,200 มม.