กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite

Handling & Storing

Handling
  • การขนย้าย และจัดเก็บ ให้วางแผนในแนวนอนเท่านั้น โดยขอบแผ่นที่ยกขึ้นอยู่ด้านบน

  • การขนย้ายแผ่น ควรทำทีละแผ่น โดยให้มีผู้ยกแผ่นทุกระยะไม่เกิน 2 เมตร

Storing
  • การจัดเก็บ กรณีมีความยาวให้วางแผ่นที่ยาวที่สุดไว้ล่างสุด

  • ควรเก็บสินค้าในที่ร่ม แห้ง ยกเหนือพื้น และมีวัสดุปกคลุมแผ่น

  • ห้ามนำวัสดุอื่น มาวางบนกองแผ่น อาจมีการกดทับ หรือขีดข่วนให้แผ่นเสียหายได้

  • หลีกเลี่ยงการจัดเก็บในที่สัมผัสแสงแดดโดยตรง หรือมีความร้อนสูง

  • หลีกเลี่ยงการกระแทกหรือโยน เพื่อป้องกันสินค้าแตกเสียหาย