กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite

Installation D-LITE Fibreglass sheeting

Wave

D-Lite Wave

Installation
วัดระยะความยาวโครงสร้างที่จะทำการติดตั้ง เผื่อระยะยื่นเชิงชาย ไม่เกิน 10 ซ.ม. โดยคำนวณความยาวแผ่นที่จะใช้จริง = ความยาว โครงสร้าง + ระยะยื่น
Installation
เริ่มวางแผ่น ดีไลท์ แผ่นแรก ให้ขอบแผ่นอยู่แนวเดียวกันกับจันทันตัวแรกของโครงสร้าง และจัดตำแหน่งให้แผ่น ดีไลท์ ชิดกับผนังมากที่สุด ยิงสกรู ARREX 30 ที่สันลอนของแผ่น ดีไลท์ และ D-CAP แปกลางจะยิงลอนที่ 1 และลอนที่ 17 แปปลายจะยิงลอนที่ 1,9,17,25, และ 33
Installation
นำแผ่นดีไลท์แผ่นต่อไปวางทับซ้อนกันเพียงแค่ลอนเดียว จากนั้นใช้ D-CAP วางด้านบนก่อนยิงด้วยสกรู ARREX 30 
Installation
เมื่อติดตั้งเสร็จนำ END-STRIP มายึดติดที่ชายแผ่นดีไลท์

คลิปวิธีติดตั้งกันสาดดีไลท์ ลอนคลื่น