กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite

International standards

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับมาตรฐานสากล แก่โรงงานแอมเพิลไลท์ เวิล์ด
เพียงรายเดียวในประเทศไทย
Cerificated to AS 4256.3:2006 from SAI Global, Australia
  • Customer are assure to get Quality product

  • Australian Standard is internationally recognized, therefore, product quality is assured

  • Related products can be conveniently specified as Australian Standard is popularity refered to leading roll formers in Thailand

Certified to ISO 9001:2008 by BVQI
  • Consumers can be confident in internationally standardized quality system both for manufacturing and sales

  • Consumers can be confident that both product and service qualities will be continuously improved in compliant to ISO requirements to meet customer’s satisfactions

  • Consumers can be confident that manufacturer and service provider will appropriately allocate resources to ensure product quality in accordance with international trade agreement

Remark Official certificate with licence number must be available for verification