กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite
D-Lite Wave

Wave  

D-Lite Wave


D-LITE® translucent canopy is manufactured from high quality and special formulated GRP (Glass Reinforced Polyester) by Ampelite Australia.
D-LITE® translucent canopy provide superior light diffusion in to house and building. It is suitable for front or siding canopy, car park, and other areas where natural light is required.

D-Lite Wave translucent


D-Lite Wave translucent

D-Lite Wave opaque


D-Lite Wave opaque

d

Benefit

Provide UV protection more than 99 %
Provide UV protection
more than 99 %
There are both insulation and polarize filter available.
There are both
insulation and polarize filter available.
They meet the standard of Thai Industrial Standards Institute.
They meet the standard of Thai Industrial Standards Institute.
Let natural light into building and provide superior light diffusion Create modern image to house or building
Let natural light into building and provide superior light diffusion Create modern image to house or building
Transmission light as the natural color
Transmission light as
the natural color
There will be no leakages, fractures, crooked and lichen
There will be no leakages, fractures, crooked and lichen
Composition of D-Lite sheet Installation D-Lite Wave Fibreglass sheeting

Product Information

Product Information
Cover width 1 m.
Standard Length 6 and 12 m.
Thickness 1.2 mm.
Height of Ri 9 mm.
Weight 1,800 gsm.
Max Span 75 cm.
Over Hang 10 cm.
Curved Radius 1 m.
Minimum Roof slope 5

Standard Color

Code : D1 Crystal Green
Code : D1 Crystal Green
Code : D2 Sea Blue
Code : D2 Sea Blue
Code : D3 Opal
Code : D3 Opal
Code : D4 Bronze
Code : D4 Bronze
Code : D5 Pearl Green
Code : D5 Pearl Green
Code : D6 Gold Orange
Code : D6 Gold Orange
Code : D8 Alloy Grey
Code : D8 Alloy Grey
Code : D9 Dark Grey
Code : D9 Dark Grey

Comperison

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ D-LITE® เมทัลชีท ไวนิล โพลี่คาร์บอเนต
Heat Protection The best of heat reflective translucentmaterial Less heat reflection 3 สี สีหลากหลาย
การกระจายแสง Provide superior light diffusion มืดทึบ แสงไม่ผ่าน มืดทึบ แสงไม่ผ่าน ไม่กระจายแสงและถ่ายแสงไม่เป็นธรรมชาติ
ระยะแป 75 ซม. ช่วยให้ประหยัดค่าโครงสร้าง 100 ซม. 50 ซม.สำหรับสีขาวและ 30 ซม.สำหรับสีอื่นๆ ทำให้สิ้นเปลืองโครงสร้างมาก 100 ซม.
การสะสมคราบสกปรก มีฟิล์มเคลือบ ทำให้ไม่เกิดคราบสกปรก เป็นสนิม ไม่มีฟิล์มเคลือบ เหลืองง่าย ทำความสะอาดยาก กรอบแตกเป็นตะไคร่น้ำ
การขยายตัวในอุณหภูมิที่แตกต่าง 0-40°C (ความยาว 6 ม.) 7.2 มม. 2.88 มม. 15.1 มม. ขยายตัวมาก แผ่นบิดงอรั่วซึม 15.6 ติดตั้งโดยยิงสกรูยึด แผนแตกเมื่อขยายตัว
การรับประกันสินค้า 15 ปี ระบุชัดเจนเป็นเอกสาร แล้วแต่ผู้ผลิต ไม่ชัดเจน และไม่มีเอกสารรองรับ ไม่ชัดเจน และไม่มีเอกสารรองรับ
ความกว้างแผ่น กว้าง 1000 มม. ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อย กว้าง 700 มม. กว้าง 125 และ250 มม. ติดตั้งยากใช้เวลานาน กว้าง 1,200 มม.