กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite

การเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษา

ข้อแนะนำการย้ายแผ่นกันสาดดีไลท์ ลอนเรียบ 2 in 1 ขึ้นติดตั้งบนโครงหลังคากันสาด
การติดตั้ง
1. ก่อนยกแผ่นดีไลท์ขึ้นติดตั้งให้พลิกแผ่นหงาย โดยให้ด้านชั้นเคลือบขาวอยู่ด้านบน
การติดตั้ง
2. ยกแผ่นดีไลท์ขึ้นโครงกันสาดให้ด้านชั้นเคลือบขาวอยู่ด้านบนเสมอ
การติดตั้ง
3. เมื่อนำแผ่นดีไลท์ขึ้นบนโครงหลังคากันสาดเรียบร้อยแล้วพลิกแผ่นด้านชั้นเคลือบขาวให้อยู่ด้านล่าง
การติดตั้ง
4. ทำการติดตั้งตามขั้นตอนต่อไป

การเก็บรักษา

  • การเก็บรักษากันสาดดีไลท์ให้มีความพร้อมนำไปใช้งาน ควรเก็บแผ่นหลังคาโปร่งแสงไว้ในที่แห้งเหนือพื้น มีหลังคาป้องกันแสงแดด ฝนและลม และมีผ้าใบรองรับแผ่นก่อนจัดวางลงบนพื้นที่จัดเก็บ หลีกเลี่ยงไม่ให้ชั้นเคลือบขาวสัมผัสพื้นโดยตรง เพื่อป้องกันการขูดขีดเป็นรอย เมื่อต้องการนำแผ่นออกมาใช้งาน ทำการยกแผ่นขึ้นทีละแผ่น ไม่ดึงหรือลากแผ่นจะทำให้แผ่นเกิดรอย