กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite

การติดตั้งกันสาดดีไลท์

ลอนเรียบ

D-Lite Ridge

การติดตั้ง
วัดระยะความยาวโครงสร้างที่จะทำการติดตั้ง เผื่อระยะยื่นเชิงชาย ไม่เกิน 10 ซ.ม. โดยคำนวณความยาวแผ่นที่จะใช้จริง = ความยาว โครงสร้าง + ระยะยื่น
การติดตั้ง
เริ่มวางแผ่นดีไลท์ แผ่นแรกโดยให้ลอนตัวเมีย (ลอนประกบ) อยู่ใน แนวเดียวกับจันทันตัวแรกของโครงสร้าง วางแผ่นให้ได้ฉาก กับโครงสร้างและให้ชิดผนังมากที่สุด
การติดตั้ง
วาง D-TOP ทับสันลอนริมสุด และลอนกลางยิงสกรู FERREX 40 ยึด D-TOP ทับสันลอนทุกตำแหน่งแป วางแผ่นที่ 2 โดยใช้ลอน ตัวเมีย (ลอนประกบ) ของแผ่นที่ 2 ซ้อนทับลอนตัวผู้ของแผ่นแรก
การติดตั้ง
ติดตั้ง END-STRIP โดยตัดบากร่องด้านบนของ END-STRIP ขนาด 5 มม. ตามตำแหน่งลอนหลังคา ระยะห่างไม่เกิน 30 มม. นำ D-PLUG ปิดที่ปลาย D-TOP
คลิปวิธีการติดตั้งกันสาดดีไลท์ ลอนเรียบ