กันสาดดีไลท์ (Canopy D-Lite)     085-155-6532 085-155-6532   Line @kansaddlite

การติดตั้งกันสาดดีไลท์

ลอนเรียบ 2 in 1      .

D-Lite Ridge 2 in 1       

การติดตั้ง
วัดระยะโครงสร้างที่จะทำการติดตั้ง เผื่อระยะยื่น เชิงชาย (ไม่เกิน 10 ซม.) ยื่น
ความยาวแผ่นที่จะใช้จริง = ความยาวโครงสร้าง + 10 ซม. (ระยะเชิงชาย)
การติดตั้ง
เริ่มวางแผ่นดีไลท์ ลอนเรียบ 2 in 1 แผ่นแรก
โดยให้ลอนตัวเมีย อยู่ในแนวเดียวกับจันทันตัวแรกของโครงสร้าง วางให้ได้ฉากกับโครงสร้างและชิดกับผนังมากที่สุดยื่น
การติดตั้ง
วางแผ่นดีไลท์ ลอนเรียบ 2 in 1 แผ่นที่ 2 โดยใช้
ลอนตัวเมีย ของแผ่นที่ 2 ซ้อนทับลอนตัวผู้ของแผ่นแรก จากนั้นวาง D-top ทับสันลอนและยิง สกรู FERREX 40 บน D-top ทุกตำแหน่งแปยื่น
การติดตั้ง
ตัดอลูมิเนียมฉาก ยาว 46 ซม. วางบนปลาย ท้องลอน และวาง D - plug บนปลาย D - top (สันลอน) ให้ชิดปลายมากที่สุด แล้วยิงสกรู FERREX 20 ตามตำแหน่งที่เจาะนำบน D-plug
คลิปวิธีการติดตั้งกันสาดดีไลท์ ลอนเรียบ 2 in 1